Mijn naam is Natasja Kalaykhan – Roep, momenteel werkzaam bij Naskip N.V. als waarnemer van de directeur. Ik was als kassière begonnen in het bedrijf en daarna was ik heel snel teamleidster.

De toenmalige waarnemer/ vervanger van de directeur zag potentie in mij en had mij benaderd om hem te assisteren op kantoor. Op die manier ben ik sindsdien full-time werkzaam op kantoor.

In eerste instantie zou ik een meerjarige bacheloropleiding volgen, maar vanwege mijn zwangerschap heb ik er van afgezien. Het zou op dat moment te intensief zijn om mijn baan, mijn gezin, mijn zwangerschap en studie te combineren. Ik was in verwachting van een zoon, die geboren was op 4 januari 2018. Op 11 januari 2018, 7 dagen na zijn geboorte, kwam mijn zoontje te overlijden. Waarom ik dit alles vertel is om aan te geven dat dingen gebeuren in het leven, maar opgeven is helemaal geen optie. Momenteel geef ik leiding aan bijna honderd personeelsleden.

In maart 2018 had ik besloten om me persoonlijk en professioneel verder te ontwikkelen. Ik had gekozen voor het IMKB, omdat het voor mij ideaal (werkbaar) is. In augustus 2018 had ik de opleiding Basiskennis management succesvol afgerond en in augustus 2019 heb ik mijn diploma in handen voor de opleiding Middle Management. Op dit moment kan ik zeggen dat ik trots ben op mezelf en ik ga zeker door met een verkorte HBO-opleiding bij IMKB.

De leerstof is praktisch gericht, waardoor ik die kan herkennen en toepassen in mijn dagelijkse werkzaamheden. Gedurende de studie heb ik ook geleerd om te allen tijde professioneel te handelen, assertief te zijn, grenzen moet kunnen leggen en niet ervan uitgaan dat ik alles alleen aankan. Dankzij de gevolgde opleidingen heb ik een andere kijk op zaken. Ik mag dus zeggen dat deze opleidingen bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van mij als persoon en dat ik de opgedane kennis gebruik voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf (Naskip N.V.). Tevens heb ik andere mensen leren kennen, over de bedrijven waar zij werkzaam zijn en hoe zij omgaan met zaken binnen hun bedrijf.

Ik wil een ieder van IMKB bedanken voor de professionele begeleiding en klantvriendelijkheid. Het IMKB is heel ideaal voor mensen als ik, die niet de ruimte hebben om meerjarige en intensieve opleidingen te volgen. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de docent, mevrouw Shanine Sjauw Koen Fa, die de studenten altijd op hun gemak laat voelen tijdens de lessen. Verder wil ik ook de heer Urlano Nitipawiro, de Quality manager van het IMKB,  bedanken voor zijn inspirerende woorden. Hij heeft onder andere aangegeven dat ik een inspiratie ben voor velen.

Wat ik tot slot nog wil zeggen is wees altijd jezelf, laat niemand je veranderen en niemand je zeggen dat je het niet kan!