Het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf, afgekort IMKB, is nu langer dan 25 jaren een professioneel opleidingsinstituut en adviesbureau in Suriname. Wij verzorgen bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen aan individuen, het bedrijfsleven en de overheid ter verbetering van de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Tevens adviseren wij kleine en middelgrote ondernemingen op verschillende gebieden. Het IMKB geniet een goede naamsbekendheid en staat bekend als een betrouwbare organisatie.

Geschiedenis

Het IMKB is op 7 juli 1995 opgericht, ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemers in diverse sectoren en branches van onze economie. De eerste opdracht van het IMKB in 1996, bestond uit de training van 10 kleine ondernemers die meer kennis van bedrijfsvoering wensten op te doen. Deze training werd in opdracht van de Nederlandse ondersteuningsorganisatie “Bilance”, tegenwoordig “Cordaid” uitgevoerd. Naast het trainen en begeleiden van micro ondernemers heeft het IMKB voor grote bedrijven in Suriname werkzaamheden mogen uitvoeren.

In de periode 2000 – 2009 waren diverse marktonderzoeken uitgevoerd, waarin het IMKB als counterpart had geassisteerd. In deze periode had het bedrijf ook opdrachten uitgevoerd in verschillende projecten van het Community Development Fund Suriname (CDFS).

In de afgelopen 10 jaren heeft het IMKB voor diverse organisatie, in-company trainingen verzorgd ter vergroting van de kennis en vaardigheden van hun medewerkers.

Doelstelling

Het IMKB is opgericht ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen in diverse sectoren en branches. Door het aanbieden van bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen aan de overheid, bedrijven, werknemers en individuen, draagt het IMKB bij aan de versterking en verbetering van specifiek kader op de arbeidsmarkt in Suriname.

Het IMKB richt zich op de volgende groepen:

  • Schoolverlaters (drop-outs), die een beroepsopleiding willen volgen;
  • Werkenden of individuen, die zich verder willen bekwamen of specialiseren;
  • Kleine en middelgrote ondernemingen, door hen bij te staan of te adviseren bij alle facetten van de bedrijfsvoering.

Missie
Betere bedrijfsresultaten en deskundige kadervoorziening door innovatieve service en betrouwbare samenwerking.

Visie
Partner tot persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

Partners
Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MinOWC) – Examenbureau Suriname
Associatie voor Examinering (Nemas)
Kiwa B.V.

Kwaliteitszorg en certificering
Het IMKB heeft zich verbonden te voldoen aan wet- en regelgeving, alle statutaire en regulerende vereisten die op de bedrijfsvoering van toepassing zijn. Daarbij wordt gestreefd naar een voortdurende verbetering van zowel het kwaliteitsmangementsysteem als de dienstverlening. 

Sedert november 2012 is het IMKB ISO 9001 gecertificeerd. Dat houdt dus in dat het kwaliteitsmanagementsysteem van het IMKB voldoet aan internationale standaarden. In 2015 is de hercertificering succesvol behaald.

In 2018 heeft het IMKB wederom het hercertificeringsproces succesvol doorlopen. Het IMKB is sindsdien overgestapt naar de nieuwe norm ISO 9001:2015.

ISO-certificaat

KKF registratie
Registratienummer: 42325