Training ondernemerschap

Nieuws By June 11, 2018 No Comments

Wanica – 9 juni 2018

In opdracht van de Dienst Maatschappelijk Opbouwwerk van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft het Instituut voor Midden- en Klein Bedrijf Suriname (IMKB) i.s.m. de Coöperatieve Spaar- en Kredietbank Godo, kleine ondernemers van Sunnypoint geïnformeerd over ‘Krediet aanvraag’. Deze informatie sessie (presentatie) is een onderdeel van de training ondernemerschap, die verzorgd wordt door het IMKB.

De training is bedoeld om ondernemerschap in Suriname verder te stimuleren.