● Home
● Over ons
● Organisatie
● Visie Missie Tools
● Algemene opleidingsinfo
● Opleidingsfolders
● Diploma's
● Advieswerk
● Inschrijfformulier
● Klachtenformulier
● Aanmeldingsformulier
● Contact ons
 
   
   
 

- NEMAS

- ASSOCIATIE

- NIMA

- LSSO

- MINOV

 
   
 
 OPLEIDINGEN 
   
 

BEDRIJFSOPLEIDINGEN en TRAINING

Doelgroepen.

Wij richten ons primair op “werkenden”. Medewerkers en leidinggevenden op uitvoerend- , beleidsvoorbereidend- en management niveau die verder willen en/of verder moeten "leren".

Kenmerken.

IMKB opleidingen en trainingen hebben de volgende kenmerken:

Ze zijn vooral gericht op medewerkers die zich functiegericht en practisch willen laten (bij)scholen. 

De programma’s zijn gericht op bepaalde functies.
De  opleidingen zijn zowel op MBO, MBO+ en kort HBO niveau.
Als werkende wordt u direct geconfronteerd met de kernthema’s van uw vakgebied.
En dit is zeer belangrijk voor uw  functioneren.

Onze aanpak  is sterk praktijkgericht. Er wordt veel met praktijkopdrachten,oefeningen en cases gewerkt.
De theorie wordt gegeven om toe te passen in de praktijk.

Het IMKB beschikt over ervaren docenten die zelf in de praktijk werkzaam zijn in het vakgebied.

Het IMKB werkt in kleine groepen waardoor er een goed contact ontstaat tussen docenten, trainers en cursisten.
Daarnaast heeft u ook direct en  regelmatig contact met uw mede cursisten.

Het IMKB zorgt ervoor dat haar kwaliteitsopleidingen en trainingen betaalbaar blijven voor de cursisten.     
Wij zijn daartoe instaat door een hoge mate van efficiëntie binnen onze organisatie.

Opleidingen, cursussen en trainingen.

Opleidingen zijn vooral gericht op een bepaald examenprogramma. Geslaagden ontvangen een officieel diploma.

Tijdens cursussen en trainingen wordt meestal een bepaald onderdeel van een opleiding of een specifiek onderwerp uitgediept en wordt er  nog meer nadruk gelegd op het toetsen van praktische vaardigheden. Deelnemers ontvangen een instituutscertificaat indien aan bepaalde vooraf vastgestelde voorwaarden is voldaan.

In - company

De meeste van onze cursussen die in het opleidingenoverzicht zijn opgenomen kunnen ook op maat voor uw organisatie worden aangepast en verzorgd.

Erkenning.

Het IMKB verzorgt opleidingen waarvan de meeste examens worden afgenomen onder toezicht van het examenbureau van het  Ministerie van onderwijs (Minov). Daarnaast verzorgt het IMKB trainingen en cursussen die aansluiten op de actuele behoeften  van mens en maatschappij en vandaar ook goed bekend en maatschappelijk erkend zijn.

Onderwijsconcept

  • De cursist en de leervraag staan bij ons centraal
  • Van docent gestuurd naar cursist gestuurde methodiek
  • Wij leiden op voor kwalificaties en competenties
  • Docenten en trainers zijn professionals
  • Streven naar maatschappelijke relevantie en innovatie

 

Competenties

Aan al onze opleidingen en trainingen zijn vakmatige competenties gekoppeld.
Hierbij wordt de lijn van de Nederlandse management stichting (Nemas) gevolgd.

  1. Kennis:  feitenkennis, te toetsen door actieve of passieve reproductie. 


  2. Inzicht:  feitelijke verwerking, te toetsen door het aanduiden van feiten, het herkennen van een verschijnsel en het leggen van verbanden.


  3. Vaardigheid: In staat zijn de handelingen te verrichten c.q. toe te passen, te toetsen door feitelijke handelingen te laten uitvoeren in een specifieke situatie.


  4. Attitude: een waarneembare houding, te toetsen door een persoonlijke waarneming, bijvoorbeeld de mondelinge component.